Overslaan en ga direct naar de inhoud

Pensioen

Het pensioen is bij een scheiding vaak een ondergeschoven kindje. De oorzaak daarvan is het ontbreken zicht op deze spaarrekening bij de meeste mensen en de kennis over pensioenen en wetgeving bij mediators, scheidingsbemiddelaars en  advocaten. Een scheiding heeft echter veel gevolgen voor het opgebouwde pensioen van beide partners. Zorg dus dat het pensioen onderdeel is van de te bespreken financiële zaken bij uw scheiding.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) is geregeld hoe het door ieder van u in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld moet worden. In deze wet staat dat u recht heeft op een deel van het pensioen van uw ex-partner en andersom. Dit geldt alleen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U mag overigens wel afwijken van de regeling zo die in deze et is opgenomen. Dat kan door in het convenant afspraken te maken waarmee u afwijkt van de wet. Wanneer u huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt staat daar in meestal ook een paragraaf over de afspraken die u hebt gemaakt over het pensioen. Bent u samenwoners dan kan het zijn dat u afspraken hebt gemaakt in uw samenlevingscontract.

 

Veelgestelde vragen over pensioen bij scheiding

Verdelen van de pensioenen is geen verplichting. Wil je geen verdeling zoals die volgens de Wet Verdeling Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) is voorgeschreven dan moet je dit duidelijk vastleggen in het convenant. Het is overigens dan wel aan te bevelen om vast te leggen dat je weet om welke bedragen het gaat waar jullie van afzien en wat de redenen voor jullie is om van de verdeling af te zien.   

Je kan in www.mijnpensioenoverzicht.nl zien bij welke pensioenfondsen er pensioen is opgebouwd en hoeveel er is opgebouwd. De beste informatie krijg je bij de pensioenfondsen zelf. Bij de meeste pensioenfondsen kan je zelf een account aanmaken en dan een pensioenoverzicht opvragen of ophalen (UPO).

De Wet verevening pensioenen bij scheiding (WVPS) stelt dus dat beide partners recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Wat voor het huwelijk is opgebouwd hoeft  u niet te verdelen.

Pensioenverevening houdt in dat op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, u de helft ontvangt van zijn/haar tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. En uw ex-partner ontvangt, vanaf het moment dat u met pensioen gaat, de helft van uw tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Verder geldt bij pensioenverevening dat als uw ex-partner overlijdt, u het aan hem/haar toebedeelde deel van uw ouderdomspensioen terugkrijgt. En dat u niet langer de helft van zijn/haar pensioen ontvangt. En als u zelf komt te overlijden, ontvangt uw ex-partner geen deel meer van uw ouderdomspensioen. Dan ontvangt hij/zij juist weer het eigen, volledige pensioen.

U mag overigens een andere verdeling afspreken dan 50 : 50. En u mag ook een andere periode waarover u wilt verdelen afspreken. Dat gebeurt wanneer er bijvoorbeeld al geruime tijd niet meer wordt samengewoond.

Naast verevening kan er ook worden gekozen voor conversie van de pensioenen. Conversie wil zeggen dat de door u opgebouwde oudedagvoorziening wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor u en een zelfstandig pensioen voor uw ex-partner. Het verschil met pensioenverevening is dat het pensioen dat u van uw ex-partner krijgt in eigen pensioenrecht (spaarrekening) wordt geadministreerd. U krijgt dan het u toekomende deel van het pensioen van uw ex-partner wanneer u zelf met pensioen gaat. Voor uw ex-partner geldt hetzelfde. Een ander verschil is dat u bij overlijden van uw ex-partner uw deel van zijn of haar pensioenuitkering blijft ontvangen. Het deel van uw pensioen dat naar uw ex-partner gaat krijgt u bij zijn/haar overlijden niet terug.

Bij pensioenconversie wordt het door u opgebouwde pensioen eigenlijk als het ware definitief gesplitst in een pensioenuitkering voor u en een pensioenuitkering voor uw ex-partner. Pensioenfondsen hebben geen verplichting om mee te werken aan uw verzoek tot conversie. Let op u dat u de afspraak om de pensioenen te verdelen door conversie goed vastlegt in het convenant, bent u het niet overeengekomen in het convenant dan zal het pensioenfonds niet meewerken.

In de Pensioenwet is bepaald dat er bij scheiding voor de ex-partner een recht ontstaat op bijzonder partnerpensioen. Dit recht ontstaat alleen als het partnerpensioen ook daadwerkelijk wordt opgebouwd. Er zijn nog maar weinig pensioenen waarbij er ook daadwerkelijk gespaard wordt voor nabestaandenpensioen. In de meeste gevallen heeft het pensioenfonds het nabestaandenpensioen verzekerd met een overlijdensrisicoverzekering. Bij scheiding is er dan geen nabestaandenpensioen meer. Wanneer je als ex-partner kinder- en/of partneralimentatie ontvangt is het dus van belang om na te gaan of er bij overlijden van de ex-partner nog een uitkering beschikbaar is.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top