Overslaan en ga direct naar de inhoud

Ondernemer

Wanneer je aandeelhouder bent in je "eigen BV", wanneer je zelfstandig gevestigd medicus / vrije beroeper bent of wanneer op enigerlei ander wijze ondernemer bent dan spelen er bij een scheiding meestal meer onderwerpen die specifieke kennis en aandacht verdienen. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van het bedrijf of de praktijk. Moet die waarde worden verdeeld? Hoe sterk is privé met het bedrijf vervlochten? Wanneer er sprake is van een Vennootschap onder firma of een Maatschap waarin jullie beiden vennoot zijn. Of bij een BV structuur dat je beiden aandeelhouder bent. Hoe ga je dit allemaal in beeld brengen en hoe ga je dat ontvlechten op een voor alle betrokkenen goede manier? En uiteraard speelt de fiscale positie van jullie beiden dan ook een belangrijke rol. Kortom wanneer je zelf ondernemer bent in welke vorm dan ook of je partner is ondernemer en je gaat scheiden kan ik jullie begeleiden. In een vrijblijvend informatiegesprek kan ik beoordelen of ik jullie kan helpen en kunnen jullie beoordelen of je vertrouwen in mij gaat stellen.

Veelgestelde vragen bij scheiding

Wanneer je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting dan is het inkomen de winst van de onderneming. Dat is uiteraard voor discussie vatbaar, immers er zal ook een deel van winst als buffer in het bedrijf moeten blijven. Hoe wordt nu dan het inkomen bepaald? In mijn visie moet worden gekeken naar de netto winst van het bedrijf, de jaarlijkse privé opnamen en wat is de solvabiliteitseis voor het bedrijf. In de praktijk wordt vaak gewerkt met de gemiddelde winst van de afgelopen 3 jaren en de privé opnamen van die jaren. Uiteraard moet dan ook nog gekeken worden naar het toekomstperspectief van het bedrijf. Kortom het vaststellen van het inkomen van de ondernemer is maatwerk en dient een redelijk en billijk in overleg te worden vastgesteld. Lukt dat niet en wordt het aan de rechtbank voorgelegd of wil je het volgens de Trema methode laten vaststellen dan wordt geoordeeld naar de gemiddelde winst van de afgelopen 3 jaren.

 

De waarde van een bedrijf is afhankelijk van diverse factoren. Hier is geen standaard voor. Een terzake kundige zal dit moeten vaststellen.    

De FOR (fiscale oudedags reserve) is een lastig fenomeen in een scheiding. De FOR is een administratieve fiscale  reservering. Het hiervoor genoteerde bedrag is meestal niet beschikbaar. Wanneer er sprake is van algehele gemeenschap van goederen dan behoort het bedrijf tot de huwelijks goederengemeenschap en zal de verrekening van die fiscale reserve moeten worden meegenomen in de totale waardering van het bedrijf. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden waarbij ieder gemeenschap is uitgesloten dan zou je in theorie de waarde van het bedrijf en ook de FOR buiten de verdeling kunnen houden.   

Wanneer er geen geld is om de waarde dat aan de ex-partner toekomt uit te betalen dan zal er regeling moeten worden getroffen. Bijvoorbeeld de voortzettende partner blijft het aandeel schuldig en gaat dit in termijnen betalen. Het wordt als het ware een lening tussen beide ex-partners.    

Wanneer het bedrijf alleen maar schulden heeft dan ben je als huwelijkspartner meestal niet direct aansprakelijk voor die schulden. Wanneer je getrouwd bent in gemeenschap van goederen en de rechtsvorm is een éénmanszaak dan kan een schuldeiser zich wel op de huwelijks gemeenschap verhalen. Dus je bent wel met jouw deel van je bezittingen verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf. Wanneer er een negatief eigen vermogen is dan ben je ook voor de helft eigenaar van dit negatieve vermogen.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top