Overslaan en ga direct naar de inhoud

Kinderen

Kinderen zijn zonder dat ze daar invloed op hebben onderdeel van jullie scheiding. Zij staan langs de kant en moeten afwachten hoe jullie als ouders met elkaar afspraken maken. En hoe die afspraken dan voor hen zullen zijn.

Kinderen willen graag zien dat hun ouders plezierig en gelukkig zijn. Wanneer dat als partners niet meer lukt dan is scheiden vaak juist voor de kinderen wel een goede oplossing. Tenminste wanneer je in staat bent om als ouders op een voor jullie kinderen prettige manier met elkaar te blijven communiceren.

Een ouderschapsplan is een wettelijke verplichting. Zo'n ouderschapsplan is meer dan het vastleggen van de verdeling van zorg- en verblijf en de verdeling van de kosten van de kinderen. Bijvoorbeeld het nadenken over de vraag hoe je schoolkeuze gaat regelen, wanneer je langere tijd door ziekte bent uitgeschakeld, hoe je de vakanties gaat plannen en wat wanneer er een nieuwe partner bij één van beiden komt? 

Om tot een goed ouderschapsplan te komen zal je naar mijn overtuiging eerst van elkaar moeten weten hoe je denkt je rol als ouder na de scheiding te gaan invullen. Ik vertel je daar graag meer over in een vrijblijvend informatiegesprek.

 

Veelgestelde vragen bij scheiding

Er zijn een aantal verplichtte onderwerpen in het ouderschapsplan te weten:

- Verdeling van zorg- en verblijf

- Hoofdverblijf van de kinderen (op welk adres zijn de  kinderen ingeschreven)

- Hoe jullie elkaar informeren inzake aangelegenheden van de kinderen

- Hoe jullie de kosten van de kinderen verdelen

- Of en hoe de kinderen zijn betrokken bij het ouderschapsplan

 

De ouder waar de kinderen zijn ingeschreven is degene die de kinderbijslag ontvangt en daarmee ook bijvoorbeeld het kindgebondenbudget. Wil je het anders regelen dan kan dat daarvoor moet dan de nodige administratieve zaken worden doorlopen bij de Sociale Verzekerings Bank 

Dat is een misverstand, de ouders bepalen in principe waar de kinderen wonen en hoe jullie de zorg- en verblijf regelen. De kinderen kunnen en mogen hun voorkeur aangeven. Kinderen van 12 jaar en ouder krijgen een uitnodiging van de rechtbank voor een gesprek met de kinderrechter. Wanneer een kind van de uitnodiging gebruik maakt en hij of zij geeft in dat gesprek aan het oneens te zijn met de door jullie gewenste zorg- en verblijfregeling dan kan het zijn dat de rechtbank ook de ouders nog eens oproept voor een gesprek.   

De kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen, de kosten van school, sport etc zijn en blijven voor rekening van de ouders. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je doordat je de kosten van bijvoorbeeld het wonen met een partner kunt delen je meer financiële ruimte hebt om wat meer bij te dragen.  

Aanpassen van een ouderschapsplan kan je zelf regelen en vastleggen. Wanneer je aanpassingen doet in de regeling voor de kosten van de kinderen bijvoorbeeld de kinderalimentatie dan kan het soms wel goed zijn om dit te laten bekrachtigen via de rechtbank of in een notariële akte.   

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top