Overslaan en ga direct naar de inhoud

De Woning

Hoe gaan we het doen met onze woning? De vraag is veelal wil en kan één van ons beiden blijven wonen? 

Aan de hand van jullie inkomens na de scheiding kan ik beoordelen of één van jullie beiden de woning kan behouden. De mogelijkheden zijn geheel afhankelijk van het inkomen is na de scheiding. Bij ons gesprek over jullie financiële situatie na de scheiding kan ik hier uitgebreid met jullie over gedachten wisselen.       

 

Veelgestelde vragen bij scheiding

Een goede manier om enig inzicht te krijgen of je de woning kan overnemen is door op de website van je hypotheekbank te kijken hoeveel je maximaal zou kunnen lenen. Daarmee krijg je een indicatie of overnemen een optie is.

Wanneer jullie afspreken dat jij de hypotheek overneemt is dat een afspraak tussen jullie. De bank beoordeelt zelf of zij daar aan wil meewerken. De bank gaat beoordelen of je de hypotheek wel kan betalen volgens de geldende normen. Wanneer de hypotheek op jullie beider namen staat dan zal de bank voor de helft die je overneemt een nieuwe hypotheeklening afsluiten. Ik raad je daarom aan om met je hypotheekadviseur in gesprek te gaan en wanneer je die (nog) niet hebt contact te zoeken met een goede hypotheekadviseur.

 

Zeker, de notaris maakt een akte van verdeling waarmee het aandeel van de ex-partner formeel wordt overgedragen. En de notaris zorgt er voor dat ook in het kadaster het eigendom juist staat ingeschreven. 

Wanneer je getrouwd bent in algemene gemeenschap van goederen, dus in ieder geval voor 1-1-2018, en één van beiden had al een woning bij aanvang huwelijk dan moet je toch naar de notaris. De woning staat weliswaar op naam van één van de partners doch door het huwelijk is de woning gezamenlijk eigendom geworden en dit moet dan weer formeel worden gewijzigd door de notaris.  

Jouw aandeel in de hypotheekrente is gedurende een periode van 24 maanden nadat je de woning hebt verlaten                     (ingeschreven bent op een ander adres) nog aftrekbaar. Dus wanneer je op 15 december 2020 de woning formeel hebt verlaten dan is voor jou de hypotheekrente tot 15 december 2022 aftrekbaar. 

Dit ligt grotendeels bij jullie eigen wensen. Wanneer jullie de WOZ waarde een acceptabele waarde vinden staat het jullie vrij om die waarde te nemen. De peildatum voor de WOZ waarde is echter veelal op basis van gegevens die 2 jaar oud zijn. Heb je geen goed gevoel bij de WOZ waarde wijs dan samen een taxateur aan om de waarde per heden vast te stellen.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top