Overslaan en ga direct naar de inhoud

Verdeling Pensioen en Lijfrente

Verdeling van pensioen en lijfrenten
Pensioen en lijfrenten zijn meestal niet iets waar je aan denkt bij een scheiding. Toch is het zaak dit goed te regelen. De omvang van de gezamenlijke pensioenpot kan immers enkele tonnen bedragen. Regel je niets dan moet je bij pensionering mogelijk achter je geld aan en heb je kans op een karig pensioen. Vaak zullen de wettelijke regels van de zogeheten pensioenverevening worden gevolgd. Die komen erop neer dat de wet bepaalt dat het, tijdens het huwelijk opgebouwde, pensioen moet worden verdeeld. Ex-echtgenoten kunnen in plaats van de huwelijksperiode een andere periode als grondslag voor de verdeling kiezen. Zo zou je de periode van samenwoning voor het huwelijk mee kunnen laten tellen.

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en een van beide (of beiden) heeft een lijfrenteverzekering afgesloten, dan zal deze verzekering – uitzonderingen daargelaten – in de gemeenschap van goederen vallen. Deze gemeenschap, waaronder de lijfrentepolis, zal verdeeld moeten worden. Dit betekent noodgedwongen een (gedeeltelijke) overdracht van de lijfrente. Dit leidt normaliter op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot belastingheffing. Omdat het oogmerk bij echtscheiding niet het behalen van een fiscaal voordeel zal zijn, zijn geen fiscale gevolgen verbonden aan een verdeling in het kader van echtscheiding. Een dergelijke overdracht kan dus zonder belastingheffing plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om een verdeling: het in tweeën delen van een verzekering, waarbij geen contanten vrijkomen. Dat is onder andere mogelijk door de twee delen voortaan op aparte polissen te administreren.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top