Overslaan en ga direct naar de inhoud

Hebben samenwoners recht op elkaars pensioen?

Hebben samenwoners recht op elkaars pensioen?

Er is regelmatig verwarring over het recht op ‘partnerpensioen’. Veel samenwoners denken recht te hebben op het pensioen van de partner. Ze hebben zich immers als partner bij het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar aangemeld. Dit gaat alleen niet altijd op. Er kunnen namelijk nog aanvullende voorwaarden zijn voor je partner en jou. In dit artikel lees je alles over samenwonen en het pensioen.

Zorg dat je samenlevingscontract ‘pensioen proof’ is

Pensioen via je werkgever omvat vaak meer dan het ‘ouderdomspensioen’. Dit is de uitkering die je ontvangt als je stopt met werken. Vaak zijn er nog extra voorzieningen verzekerd. Bijvoorbeeld als je overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. De uitkering die je partner krijgt als jij overlijdt, heet ‘partnerpensioen’. Maar wanneer kom je als partner eigenlijk in aanmerking voor deze uitkering?

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, word je automatisch elkaars partner in de pensioenregeling. Voor samenwoners gelden er aanvullende regels en eisen. Deze worden in de praktijk vaak over het hoofd gezien. Bekijk daarom de voorwaarden om als partner recht te hebben op partnerpensioen. Ze staan vermeld in het pensioenreglement. Een notarieel samenlevingscontract is nagenoeg altijd een voorwaarde.

In een samenlevingscontract kun je ook specifiek afspraken vastleggen over recht op ouderdomspensioen en partnerpensioen (nabestaandenpensioen) voor de situatie als je relatie stopt.

Samenwoners hebben niet automatisch recht op de helft van het ouderdomspensioen bij scheiding

Als je getrouwd bent heb je na scheiding wettelijk recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen (verevening).Stel nu dat je in een traditionele rolverdeling zit dat je partner het geld verdient en jij voor de kinderen zorgt, dan heb je bij een echtscheiding recht op de helft van het ouderdomspensioen dat hij (of zij) tijdens jullie huwelijk heeft opgebouwd. Een samenwoner heeft dit wettelijk recht niet. In theorie zou je hier wel afspraken over kunnen maken in je samenlevingscontract, maar dit gebeurt in de praktijk meestal niet.

Partnerpensioen (=Nabestaandenpensioen)

Het partnerpensioen dat tot het einde van de relatie is opgebouwd, gaat naar de ex-partner. We noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’. Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra de pensioenopbouwer komt te overlijden. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Het recht op bijzonder partnerpensioen geldt ook voor samenwoners die volgens het pensioenreglement aangemeld zijn als elkaars partner.

Let op: in veel moderne pensioenregelingen is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Bij deze manier van verzekeren is er geen werkelijke opbouw van het partnerpensioen (een spaarpot met geld). Het risico wordt afgedekt met een verzekering. Deze keert alleen uit bij het overlijden van degene die het pensioen opbouwt. Als de relatie eindigt, stopt deze verzekering zonder waarde.

Is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis? Dan is er dus geen bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner.

Afwijkende afspraken maken

Hoewel de bovenstaande bepalingen zijn vastgelegd in de Pensioenwet, is afwijken mogelijk. Zo kunnen ex-partners bijvoorbeeld afstand doen van het recht op bijzonder partnerpensioen. Dit kan gunstig zijn voor eventuele nieuwe partners, omdat dit recht soms kan worden overgedragen.

Meer weten neem contact op met mij.

 

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top