Overslaan en ga direct naar de inhoud

AFKOOP PARTNERALIMENTATIE

AFKOOP VAN PARTNERALIMENTATIE   

 

Partneralimentatie is in principe onderhoudsgevoelig, als voorbeeld geldt de jaarlijkse indexatie, een hoger salaris van de alimentatiegerechtigde, fiscale wijzigingen zoals beperking van de aftrek, wijzigingen in toeslagen etc etc.

Nu vanaf 2020 de duur van de verplichting tot partneralimentatie is beperkt is afkoop financieel veelal eerder haalbaar.

Voorbeeld:

Maarten en Vera hebben vastgesteld dat de door Maarten te betalen partneralimentatie € 800 per maand bedraagt. Een dergelijke verplichting betekent voor Maarten dat zijn leencapaciteit voor het verkrijgen van een hypotheek aanzienlijk wordt beperkt, ca. € 70.000.

Omdat de partneralimentatie van beperkte duur is geldt dat de leencapaciteit van Vera slechts zeer beperkt ruimer is en dat zij een groot deel van de hypotheek sneller moet aflossen in die vijf jaren.

Wat zou nu een realistisch afkoopsom zijn? Simpel geredeneerd zou je kunnen stellen 12 x € 800 is € 9.600 per jaar x 5 jaren is € 48.000. (Zie het verschil met de beperking van de leencapaciteit van Maarten)

Voor Maarten is de partneralimentatie aftrekbaar voor de belasting, Vera moet er belasting over betalen. Per saldo zou Vera per jaar ca. € 4.000 aan belasting en premie moeten betalen, plus wellicht minder toeslagen ontvangen. Het bedrag wat Vera per jaar netto krijgt van haar partneralimentatie is ca. € 5.600, wanneer we dat over 5 jaren berekenen komen we al op € 28.000.

Dan komt daar nog eens bij de afweging dat Vera nu ineens over het bedrag kan beschikken, dat er geen situatie behoeft te komen waarin men moet gaan vaststellen of er geindexeerd moet worden of dat bij een hoger salaris van Vera de alimentatie moet worden aangepast etc.  Vera en Maarten komen overeen dat Maarten per saldo een bedrag van € 25.000 netto uit het te verdelen spaargeld  aan Vera gaat voldoen.

Voordelen zijn er voor beiden, Maarten heeft weliswaar minder geld om in te brengen bij aankoop van een woning doch hij kan wel € 70.000 meer lenen zodat de door hem gewenste woning er toch kan komen.  Vera heeft € 25.000 extra middelen direct ter beschikking om daarmee haar woonlasten te verlagen.    

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top