Overslaan en ga direct naar de inhoud

Aandelen in de BV en scheiden

Aandelen in de BV en echtscheiding

Een echtscheiding waarbij er sprake is van algehele gemeenschap van goederen en één van beide partners de directeur en aandeelhouder is van zijn BV kan leiden tot belastingheffing in box 2.

In geval van een echtscheiding kan er gebruik worden gemaakt van een zogenaamde doorschuiffaciliteit, dan behoefte er geen belasting te worden betaald. Hoe zit precies?

Wanneer AB-aandelen (= aanmerkelijke belang aandelen, dit is het geval in 95% van de situaties in de scheidingspraktijk ) deel uitmaken van een huwelijksgemeenschap dan zijn beide partners zogenaamd AB – houder. Worden die aandelen als gevolg van de scheiding toegedeeld aan één van de partners, dan is er sprake van een vervreemding van dit AB bij andere partner. Fiscaal zal er dan bepaald moeten worden wat de partner die fiscaal gezien vervreemd moet gaan betalen. Doch er is uiteraard een regel dat bij vervreemding als gevolg van een scheiding niet altijd behoeft te worden betaald. Partners kunnen een beroep doen op artikel 4.17 Wet IB 2001 waarmee de aandelen “geruisloos” worden doorgeschoven naar de verkrijgende partner. Door de toedeling behoeft de “onderbedeelde” echtgenote dan geen belasting te betalen. Die belasting wordt overgenomen door de verkrijger. Hij of zij dient dan in de toekomst, wanneer hij/zij de aandelen gaat overdragen of verkopen over het totale aandelenpakket te betalen. De ex partner die de aandelen overneemt zonder dat er belasting betaalt wordt zal uiteraard een korting moeten hebben op de waarde van die aandelen. Immers hij/zij mag in de toekomst nog belasting betalen die ook bij de scheiding had kunnen worden voldaan. Hoeveel moet die korting dan zijn? Het huidige box 2 tarief van 26,25% of een lager tarief. Wanneer de betreffende aandelen pas over 10 of 15 jaar zullen worden verkocht is het realistisch om een percentage te nemen dat aansluit bij een te berekenen contant waarde van de te verwachten belastingclaim. (Bovendien moet er wel aan gedacht worden dat er over 50% van de waarde van die aandelen een korting moet worden gerekend)

Let op:

De doorschuifregeling kent als voorwaarde dat de verdeling plaats vindt binnen 2 jaar na ontbinding van het huwelijk. Het ontbindingstijdstip is de datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank.  Concreet betekent dit dat er binnen 2 jaar na het indienen van een verzoekschrift een overeenkomst moet zijn. In een situatie waarbij scheidende echtgenoten zich laten begeleiden door een scheidingsspecialist of mediator zal in de meeste gevallen pas een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend wanneer er een convenant is getekend. Dan is de 2 jaars termijn dus geen struikelblok. 

 

 

 

 

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in de privacyverklaring.

Back to top